0963868337

LA/LB – 200

1,600,000

Giá đựng chai lọ, gia vị 2 tầng và vắt khăn
Model: LA 200, LB200