0963868337

Hiển thị một kết quả duy nhất

Giá bát cố định

Giá bát 2 tầng Model GK 012

1,200,000

Giá bát di động nâng hạ

Giá bát di động UC 600/700/800/900mm

7,250,000

Giá bát cố định

Giá bát Inox nan 2 tầng GK28

4,000,000

Giá bát cố định

Giá để bát 3 tầng GK 012A

1,720,000

Giá bát cố định

Giá để bát 3 tầng GK012B

3,400,000

Giá bát di động nâng hạ

Model GIKA-B (Inox 304 bóng)

7,450,000

Giá bát di động nâng hạ

Model GIKA-M (Inox 304 xước mờ)

8,450,000
9,700,000

Giá bát di động nâng hạ

Model UD 700/800/900 Inox 304 bóng

9,750,000

Giá bát di động nâng hạ

UB-700/800/900 B (Inox 304 bóng)

9,000,000
10,900,000